Úvod

Srdečně Vás zveme na jubilejní 20. ročník konference Kognice a umělý život, která slouží jako místo setkání odborníků zaměřujících se na oblast kognitivní vědy. Rádi bychom navázali na tradici minulých ročníku a poskytli prostor pro prezentaci Vašich příspěvků. Cílem konference je hledání transdisciplinárního dialogu mezi odborníky z rozdílných vědních oborů.

V rámci navazování nových vztahů a hledání potencionálních partnerů pro společné projekty bychom letošní ročník chtěli více otevřít odborníkům z oblasti humanitních a lékařských věd a proto uvítáme příspěvky z oblasti neurověd, psychologie a filosofie mysli.

Jelikož bychom rádi konferenci více zpřístupnili mladým magisterským či doktorandským výzkumníkům, rozhodli jsme se letos snížit studenstké vložné na minimum.

Jste srdečně zváni k zasílání abstraktů svých příspěvků týkajících se výzkumu lidské mysli z pohledu filosofie, psychologie, lingvistiky, neurověd, informatiky, umělé inteligence, robotiky a dalších oborů. Příspěvky budou publikovány v konferečním sborníku s vlastním ISBN. Těšíme se na Vás začátkem června v Třešti.

Věnováno

Ivan M. Havel

1938-2021

Odkaz

Alice Kelemenová

1949-2021

Odkaz

Karel Pstružina

1941-2021

Odkaz

Vyzvaní řečníci

Ing. Jan Pichl

CIIRC

Konverzační AI, díky které se budete cítit lépe

Rychle se rozvíjející konverzační umělá inteligence dokáže řešit široké spektrum úkolů. Lidé, zvyklí trávit stále více času ve virtuálním světě, jsou i více nakloněni konverzaci s umělou inteligencí. Díky kombinaci AI, konverzačního designu, psychologické expertizy a 3D avatarů tak můžeme docílit komplexní digitální persony, která může být nejen virtuálním „kamarádem“, ale dokáže i pomoci se vypořádat s negativními myšlenkami či obecně zlepšit uživatelovu náladu pomocí konverzace.

Odkaz

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

NUDZ

Konstituenty vědomé zkušenosti: od fenomenologie k neuronálním korelátům

Otázka vztahu mezi vědomím a mozkem (jinak také „problém mysli a těla“) je doposud otevřená a představuje zásadní výzvu současné neurovědy. Její řešení by umožnilo nejen porozumět nejen tomu, jak je konstruována a strukturována vědomá skutečnost a jaká je povaha reality, ale rovněž by bylo lépe zřejmé, jakými mechanismy dochází k rozvoji duševní nemoci.

Odkaz

doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD

SAV

Nepodložené presvedčenia: Od kognitívnych prediktorov k praktickým dôsledkom

Prednáška bude zameraná na to, čo vedie ľudí k tomu, aby si osvojili nepodložené presvedčenia (so zameraním na kognitívne faktory) a predstaví sériu výskumov realizovaných na Slovensku. Pandémia COVID-19 ukázala, že nepodložené presvedčenia nie sú len okrajovou záležitosťou, ale môžu mať aj závažné spoločenské dôsledky. O výskume nepodložených presvedčení týkajúcich sa pandémie a ich dôsledkoch bude druhá časť prednášky.

Odkaz

Místo konání

Jako místo konání konference jsme vybrali město Třešť, které svou polohou nabízí výbornou dostupnost ze všech velkým měst České i Slovenské republiky. Třešť je skutečnou perlou jihomoravského regionu.

Právě v historickém jádru města leží místo konference - zámecký areál. Zámek nabízí nadstandardně vybavené seminární místnosti a ubytování v objektu. Doufáme, že se zde budete cítit příjemně a že v těchto nádherných prostorách naleznete dostatek prostoru pro formální i neformální diskuze, týkající se Vašeho badatelského zájmu.

Informace

Důležité termíny

Termín pro registraci a zaslání abstraktů : 15.4.2022

Oznámení o přijetí příspěvku: 22.4.2022

Termín pro zaslání finální verze příspěvků: 15.5. 2022

Termín zaplacení konferenčního poplatku: 15. 5. 2022

Konání semináře: 30.5. – 1.6. 2022

Místo konání

Konference se koná v nádherně zrekonstruovaném zámku Třešť

Doprava

Třešť nabízí výbornou dostupnost ze všech velkých měst České i Slovenské republiky. Pokud cestujete z Prahy, odbočte na na 112 kilometru dálnice D1 směr Jihlava a pokračujte po E59 až do Stonařova. Poté stačí odbočit na silnici 402, která vás dovede přímo do Třešti. Pro účastníky z Brna, Ostravy a Bratislavy je nejkratší cesta také přes dálnici D1 a odbočku na 112 kilometru z opačné strany.

Parkování

Jelikož je místo pořádání konference přímo na zámku, můžete využít parkování v zámeckém areálu

Ubytování

Detaily se dozvíte na místě

Stravování

Stravování je zajištěno po celou dobu konference a je situováno přímo v konferenčním areálu.

Snídaně probíhají formou bufetu od 7.30 - 9.00.
Obědy jsou podávány v jídelně mezi 12.30 - 14.00, stejně jako večeře v 19.00.
Společenský večer proběhne přímo na zámku.

Internet

Pro účastníky konference bude po dobu trvání k dispozici wifi síť.Dostupné je také připojení přes síť EDUROAM a to i na více místech ve městě.

Program

Sborník a Program

Pondělí 30. 5.

12:00
Registrace

14:00
Slavnostní zahájení

14:20
Konstituenty vědomé zkušenosti: od fenomenologie k neuronálním korelátům
Jiří Horáček

15:20
Přestávka

15:40
Is none treatment for mental health problems better than a controversial one?
Klára Petrovická

16:00
Antecedents of prosocial behaviour: A hybrid choice model investigation of the willingness to play for charity
Eva Ballová Mikušková

16:20
Prediktory vizuálnej predstavivosti: senzorická senzitivita, všímavosť a osobnostné dimenzie
Alexandra Ružičková

16:40
Špecifiká teórie mysle u pacientov so schizofréniou a bipolárnou afektívnou poruchou
Ivana Mirdalíková

17:00
It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19
Miroslava Galasová

17:20
Přestávka

17:40
3D rekonštrukcia tváre v počítači a v mysli
Andrej Lúčny

18:00
Skúmanie vzdialeností adverzariálnych vstupov k jednotlivým triedam v hlbokých neurónových sieťach
Iveta Bečková

18:20
Pozornosť ako biologicky inšpirovaný koncept pre vysvetliteľné, robustné a efektívne strojové učenie
Igor Farkaš

18:40
Zvyšovanie efektivity trénovania a kapacity v atraktorovom neurálnom modeli asociatívnej pamäte
Matej Fandl

19:00
Večeře

20:00
Vzpomínka na Ivana M. Havla
Jozef Kelemen

20:30
Vzpomínka na Alici Kelemenovou
Luděk Cienciala

21:00
Vzpomínka na Karla Pstružinu
Jan Burian

Úterý 31. 5.

7:30
Snídaně

9:00
Nepodložené presvedčenia: Od kognitívnych prediktorov k praktickým dôsledkom
Vladimíra Čavojová

10:00
Generatívne vlastnosti modelu UBAL
Kristína Malinovská

10:20
Přestávka

10:40
Kolaborativní imerzivní virtuální realita v praxi a výzkumu
Čeněk Šašinka

11:00
Jak (je důležité) být připraven na výuku ve virtuální realitě
Radovan Šikl

11:20
Tréning kapacity vizuálnej pracovnej pamäti v prostredí virtuálnej reality
Barbora Cimrová

11:50
Contextual Plasticity in Sound Localization vs. Source Separation in Real and Virtual Environments
Stanislava Linková

12:10
Oběd

14:00
Etické aspekty neurorobotických simulácií
Martin Takáč

14:20
O procitnutí hmoty
Jiří Wiedermann

14:40
Ortogonalita vedomia a obsahu a proces uvedomenia
Juraj Hvorecký

15:20
Embodied ideas
Silvia Tomašková

15:40
Přestávka

16:00
Vlci a smečkový algoritmus ve světě membránových agentů
Daniel Valenta

16:20
Využití membránového systému pro simulaci komunikace v síti Internetu věcí
Šárka Vavrečková

16:40
Diferenciální evoluce s adaptací velikosti populace v závislosti na diverzitě
Radka Poláková

17:00
Body schema or the body as its own best model
Matěj Hoffmann

17:20
Úloha stelesnenia a pohľadu v interakcii človeka a robota
Sabı́na Samporová

17:40
Přestávka

18:00
Workshop: myGym - virtuální simulátor robotické manipulace
Michal Vavrečka
________________
18:00
Workshop: Mindfulness - pratické příklady vědomého prožívání
Jan Burian

18:40
Posterová sekce

19:30
Raut

Středa 1. 6.

7:30
Snídaně

9:00
Konverzační AI, díky které se budete cítit lépe
Jan Pichl

10:00
Neurónová sieť s násobiacou vrstvou
L’udovı́t Malinovský

10:20
Intrinsic motivation based on feature extractor distillation
Matej Pecháč

10:40
Přestávka

10:50
Přehled obecných přístupů k vyhodnocování inteligence umělých systémů
Ondřej Vadinský

11:10
BESST: Brno Extended Speech and Stress Test
Jan Pešán

11:30
Umělý život jako umělecký a estetický problém
Aleš Svoboda

11:50
Slavnostní zakončení

Seznam posterů


1. Patterns of Introspection: Probing for Awareness of Intention
Ondřej Bečev

2. Who is afraid of migration?
Ivan Brezina

3. Correction rate in cognitive reflection test as a possible measure of analytical thinking dispositions
Roman Burič

4. Kompozitnı́ testovánı́ inteligence jako možná cesta k univerzálnı́ psychometrii
Petr Hoza

5. A model of the reference frame of the ventriloquism aftereffect based on head-centered, eye-centered and distance-dependent signals
Peter Lokša

6. Vliv vybraných charakteristik jedince prožívajícího krizi na ochotu komunikovat s chatbotem
Lenka Macháčková

7. Systém rozpoznávání akcí integrující detekci objektů a jejich pohybů
Anastasia Ostapenko

8. Učení se reprezentace peripersonálního prostoru pomocí neuronových sítí
Zdeněk Straka

9. Potenciál augmentované reality během letu
Čeněk Šašinka

10. Inkrementální imitační učení pomocí variačního autoenkodéru
Gabriela Šejnová

11. COVID-19 pandemic may have changed our attitudes to science, but not our ability to reason scientifically
Jakub Šrol

12. Personifikovaný robotický chatbot založený na kompozičních dialozích
Michal Vavrečka


Organizátoři

Programový výbor

prof. Ing. Igor Farkaš, Ph.D.
doc. Juraj Hvorecký, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
doc. Martin Takáč, Ph.D.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Ing. Ondřej Bečev
Mgr. Gabriela Šejnová

Organizační výbor

doc. Juraj Hvorecký, Ph.D.
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Ing. Ondřej Bečev
Mgr. Michal Huptych, Ph.D.
Mgr. Gabriela šejnová

Konferenční email:

kognice2022@gmail.com

Copyright © 2022 Michal Vavrečka & Timber HTML Template. All Rights Reserved.